Giảm giá!

Uốn Duỗi Nhuộm

Dịch vụ nhuộm tóc

1,600,000 499,000

Uốn Duỗi Nhuộm

Màu nâu tây

499,000

Uốn Duỗi Nhuộm

Màu nhuộm khói tím

Uốn Duỗi Nhuộm

Màu rêu

Uốn Duỗi Nhuộm

Nhuộm màu nâu xám

Uốn Duỗi Nhuộm

Nhuộm phục hồi

Giảm giá!

Nối tóc

nối tóc 40cm

2,200,000 1,600,000
Giảm giá!

Nối tóc

Nối tóc 50

2,400,000 1,998,000

Nối tóc

Nối tóc 6 tấc

2,400,000
Giảm giá!

Nối tóc

Nối tóc 60cm

3,600,000 1,998,000

Nối tóc

Nối tóc light